İnşaatlık Kereste

Kereste, kızıl çam, karaçam, çam, köknar veya ithal çam tomruklarından elde edilir.

Kalın veye ince yada geniş kesilerek tomruktan, daha sonra inşaat kalıbı veya çatı yapımında kullanılır kereste.

İnşaat sektöründe beton kalıpları ve çatı kaplamaları başta olmak üzere çeşitli alanlar da kereste kullanılır.